RUSYA

RUSYA

Rusya Federasyonu Dünya Ticaret Örgütüne girme kararı ile yakın gelecekte farklı bir boyut kazanacak Rusya ekonomisi, gümrükleme sistemlerinde yapılandeğişiklikler ile bugün çok daha kolay ve a anlaşılır bir hal almıştır.

Rusya Federasyonu gümrükler baş müdürlüğü ile direk bağlantılı Moskova merkezli ve gürmük lisanslı partnerimiz ile 2003 yılından bu tarihe iş birliği içerisinde sürdürmekteyiz.

Yasal ithalatı ve ihracatı doğrulayan tüm belgeleri eksiksiz ve hızlı bir şekilde sunabilen firmamız aynı zamanda rekabetçi ve kaliteli hizmet sunmaktadır.

Rusya Gümrük müşavirliği hizmetleri;
Sevkiyat gümrük formaliteleri;
Karayolu, demiryolu ve deniz taşımacılığı yolu ile teslim edilmiş olan her türden
kargonun beyanı;

Yerel gümrükte, dış ekonomik faaliyet konularının akreditasyonu;
Rusya gümrük tüzüğü hakkında danışmanlık;
Tarifeli (oranlar, gümrük vergileri, diğer ücret ve ödemeler) ve tarife dışı (yönetmelikler, izinler, lisanslar ve diğer kısıtlamalar) düzenlemelerin görüntülenmesi;
Gerekli gümrük ödemelerinin tam olarak hesaplanması, teslimat şartı ve taşıma ve/veya sigorta giderlerini içeren gümrük maliyetlerinin oluşturulması;
Dış ekonomik faaliyet mal terminolojisinin görüntülenmesi ve mallar hakkında tam sorgu elde edilmesi;
Gümrük ödemelerinin hesabının tutulması ve ödenmesi
Tarife dışı ihracat kontrolü gerektiren ürünlerle ilgili farklı türden belgelerin hazırlanması ve düzenlenmesi.
Savunma Bakanlığı görüş mektubu
CT-1 belgeli menşe sertifikaları
A belgeli menşe sertifikası
Saniter kontrollere dair onaylar