Rusya Gümrükleme işlemleri

Rusya Federasyonu’nun İthalat Politikası

Rusya Federasyonu dünyanın en büyük coğrafyası olmakla birlikte aynı zamanda yoğun bir tüketici topluluğuna da sahip bir ülkedir. Bu özelliğiyle batı ülkelerinin yanı sıra Türkiye için de bir çok ürün açısından eşsiz bir pazar niteliği taşımaktadır. Ama işe başlamadan önce Rusya Federasyonu’nun İthalat Politikası konusunda bilgi sahibi olmak gerekir. Rusya’ya ihracat yapmak isteyen şirketler için değerli bilglieri bu yazı altında topladık.

Gümrük Vergileri

Rusya Federasyonu’nca ithal edilen mallar meri mevzuat gereğince gümrük vergisine tabii. Malların gümrük değeri genel olarak ithal edilen malların CIF bedeli oluyor. Gümrük mevzuatına göre, gümrük işlemlerinin bir ay içerisinde sonuçlandırılması gerekiyor. Gümrüklerce ithali uygun görülmeyen mallar menşe ülkeye geri gönderiliyor.

Bavul Ticareti

Dış ticaret rejiminde bir istisna olan bavul ticareti, Hükümet Kararnameleri ile düzenleniyor. Gerçek şahıslar, Rusya Federasyonu’na beraberinde olan/olmayan, toplam değeri bin doları ve toplam ağırlığı 50 kg’ı aşmayan eşyalarını gümrük vergileri ödemeksizin getirebiliyor. Yabancı ülkelerdeki kalış süreleri aralıksız olarak altı ayı geçen Rusya Federasyonu’nda yerleşik olan gerçek şahıslar, toplam değeri 5 bin doları aşmayan eşyayı (ağırlığına bağlı olmaksızın) gümrük vergilerini ödemeden getirebiliyor. (otomobiller hariç).

Gerçek şahısların beraberinde olan/olmayan, ağırlığı 50-200 kg veya bedeli 10 bin doları aşmayan eşya, bin doları aşan kısım için en az 4 Euro/kg olmak üzere eşyanın gümrük değeri üzerinden yüzde 30 oranında tek gümrük vergisine tabi. Tek Gümrük Vergisi, gümrük vergisi, KDV, bandrol vergisi ve diğer vergileri kapsıyor. Malın menşe veya çeşidi dikkate alınmıyor. Mal değerinin 10 bin dolar ve/veya ağırlığının 200 kg’ı geçmesi durumunda ise, mallar yürürlükteki genel gümrük rejimine tabi oluyor.Yani dış ticaret faaliyeti ile iştigal edenler için uygulanan genel gümrük tarife ve vergilendirme esas oluyor. Getirilen eşyanın bölünemez- tek parça olması durumunda, değerinin 10 bin doları aşması veya ağırlığının 200 kg’nın üzerinde bulunması durumunda dahi, yüzde 30 tek gümrük vergisi uygulanıyor.

İthal Lisansı

Sözkonusu lisanslar genel olarak Ticaret Bakanlığı tarafından veriliyor

İhraç Vergileri

Rusya Federasyonu gelir elde etmek amacıyla bazı mallar itibarıyla ihracat vergisi uygulamasına geçti. Başlangıçta bu vergi doğal gaz ve petrole konmuşken zaman içerisinde diğer mallara da yayıldı. Vergi yüzde 5 ile 30 arasında değişiyor. Vergi konulan bazı önemli maddeler; gübre, kağıt, kereste, bazı demir ve demir dışı metaller.

Gümrük Vergisi Dışındaki Vergiler

İthalatta gümrük vergisi dışında uygulanan vergiler, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi. Uygulanan Katma Değer Vergisi oranı yüzde 20. Ancak, sınırlı temel gıda malları ile çocuk gıda ve giysilerinde uygulanan oran ise, yüzde 10. Özel tüketim vergisi ise, lüks tüketim mallarına uygulanıyor.

Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları

Standart veya standartlara uygunluk belgesi olmayan malların ithaline izin verilmiyor. Söz konusu belgeyi vermeye yetkili merci ise, (Standardizasyon, Metroloji ve Sertifikasyon Devlet Komitesi)