Parsiyel Taşımacılık

Lojistik sektöründe özellikle geniş bir dağıtım ağı söz konusu olduğunda, operasyonel çözümler oldukça önemlidir.
Büyük yüklerin ve geniş kütleler halindeki ürünlerin ithalatında ve ihracatında, yük sahiplerinin maliyet avantajına sahip olabilmeleri, ihtiyaçları olan dağıtımın isabetli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için operasyonel çözümler günden güne gelişmeye devam etmektedir.
Biz, RCS Logistics  olarak, müşterilerimizin farklı transfer ihtiyaçlarına yanıt vermek konusunda alternatif yöntemler ve operasyon yönetimleri sunmayı hedefliyoruz. Bu alanda sağladığımız hizmetlerden bir tanesi de parsiyel taşımacılıktır.​
Parsiyel eşya taşıma
genel olarak denizyolu ile ithalat ve ihracatta uygulanan özel bir dağıtım sistemidir. İngilizce’de LCL (Less Container Load) olarak tanımlanan ve Türkçesi Parsiyel Konteyner Yükü olan bu sistemin taşımacılık akışı servis sağlayıcılar ve konsalidatör göndericiler tarafından organize edilir. Parsiyel taşımacılık nedir sorusu incelendiğinde, bu sistemde taşıması gerçekleştirilecek olan yüklerin bir konteyneri dolduramadığı durumun söz konusu olması gerekiyor. Konteynerda boş yerin kalması durumunda, farklı firmaların da parsiyel taşıma ihtiyaçları söz konusu ise, bu boş yere ilgili üçüncü firmaların yükleri de yerleştirilir. Böylelikle tek bir yük taşıma aracı içerisinde birden fazla yük sahibine ait yük bulunur ve navlun maliyeti de parsel hesabına göre firmalar arasında paylaştırılır.