Gümrük Bilgileri

İhracat belgeleri gereklilikleri

Bütün uluslararası gönderilerde, bütün ihracat belgeleri (ticari fatura, vs.) istenmektedir. Bazı evrak gönderileri ticari faturaya ihtiyaç duymaz. Ayrıntılar için RCS ofisinizle temasa geçebilirsiniz.
RCS gümrük komisyoncuları karmaşık ticari gönderiler konusunda deneyimlidir. Gönderi verilerinin elektronik iletimi gümrükleme işleminin hızlandırılmasına yardımcı olmaktadır. Harç ve/veya vergi ödemelerinin sizin adınıza ödenmesi, gönderilerinizin gümrükte takılmasını önler. Gümrükleme işlemlerini hızlandırmak için RCS, harç, vergi ve diger resmi masrafları mükellef adına önceden ödeyebilir. Türkiye’ye yapılan ithalatlarda, sizin adınıza bu tür bir ödeme yapılırsa, ödemenin %2’si tutarinda, ya da eğer bu tutar daha az ise, en az 10 ABD Doları ücret alınır.

Ticari fatura nasıl hazırlanır ?

Ticari veya proforma faturadan hangisi mevcutsa ondan üç kopya (bir orijinal iki kopya) hazırlayın. Sağ tarafta gösterilen bilgiler sağlanmalıdır ve gideceği ülkenin dilinde veya İngilizce olmalıdır.
1- Gönderenin ismi ve adresi, adres etiketindeki gibi olmalidir. Ilgili kişiyi ve telefonunu, teleks/faks numarasini ekleyin.
2- Alıcının ismi ve adresi, ilgili kişi, adres etiketinde gösterilen gibi gideceği ülke ve posta kodu… v.s. Eğer mümkünse, vergi hesap numaralarını (örneğin KDV) ve diğer mali kayıt kodlarını örneğin Gümrük Kayıt Numaralarını yazın.
*Hızlı teslımatı garanti etmek için, ilgili kişi, telefon ve teleks/faks numaraları eklenmelidir.
3- Fatura tarihi
4- Eger mümkünse, alım sipariş numarası
5- Eger alıcıdan farklıysa, ithal edenin adresi, ilgili kişi ve telefon/faks numarası eklenmelidir.
6- Gönderideki her maddenin birim sayısı.
7- Her birimin hangi malzemeden imal edildiğini de içeren birimin tam açıklaması. özel açıklamalar, örneğin “9 mm çelik civata” gibi, verin. “Yedek Parça”, “Elektrikli parça” gibi genel terimler kullanmaktan kaçının. Eger biliniyorsa, Harmonize Gümrük Tarife Kodunu (GTIP) ekleyin.
8- Menşe ülke (nerede imal edildiği veya üretildiği).
9- Para birimi de dahil şekilde her maddenin birim fiyatı.
10- Her birimin, para birimi de dahil şekilde toplam değeri.
11- Gönderi için toplam taşıma ücretleri. Eğer mümkünse ayrı ayrı miktarlar olarak yazılmalıdır.
a) Taşıma ücretleri
b) Sigorta (beyan edilen deger) ücretleri
Taşıma ücretlerini ve beyan edilen değer ücretlerini belirlemek için RCS Tarife Kılavuzuna bakabilirsiniz.
12- Gönderinin, ödeme için para birimini de içeren toplam değeri. Gümrük mevzuatları bütün gönderiler için bir değerin belirtilmesini gerektirir.
Ticari değeri olmayan maddeler için, en azından o maddenin üretilmesinin maliyetine eşit olacak şekilde bir en düşük değer belirtilmelidir. Değerin yanına “Value for Customs Purposes Only” yazın.
13- Faturada, hangi ücretlerin toplam değere eklendiğini gösteren satış kuralları. örneğin C.I.F. (Mal bedeli, Sigorta, Navlun).
14- Gönderideki paket sayısı.
15- Gönderinin toplam ağırlığı.
16- Gönderenin imzası. Aynı zamanda basılı ismi.
Eğer ticari bir iş için değilse, ihracat için bir sebep belirtin örneğin, tamirden geri dönen, numune, hediye, vs. gibi.

Not: Beyan edenin orijinal imzası fatura üzerinde bulunmalıdır.

mUSTERI hIZMETLERİ : 444 0 108