Albanian Post S.A.

 

Biznesi

Llogarit Postën

Pensioni në Adresë

Rrjeti i Zyrave Postare

Pagesa OSHEE

Shërbim Super Ekspres Mail (SEM)

Shërbim Postar Ekspres i Jashtëm (EMS)

Filatelia

Shërbim Postar Ekspres i Brendshëm

Posta Shqiptare sh.a, krahas shërbimit postar universal, ofron edhe shërbimin e shpejtë postar, brenda qytetit dhe ndërqytetas. Nëpërmjet këtij shërbimi objekti juaj do të shpërndahet në një afat kohor më të reduktuar, br

Arkëtime

Arkëtimi i Faturave të Energjisë Elektrike OSHEE Posta Shqiptare ofron shërbimin e arkëtimit të  faturave të OSHEE, i cili kryhet  nëpërmjet paraqitjes së librezës së OSHEE-së, faturës së energjisë elektrike o

Këndi i Biznesit

Në kuadër të reformimit dhe digjitalizimit të saj, kompania Posta shqiptare Sh.a. ka investuar në modernizimin dhe përmirësimin e sistemeve për shërbimet që kryhen në sportelet e saj. Vëmendje të veçantë i është k

Historiku i Pullës

Më shumë

Flota Ekologjike “Shko Gjelbër”

Më shumë

Shërbime për llogari të Bankave

Të rejat e fundit

04.10.2021

Posta Shqiptare, në çdo kohë bashkë!

Kur përmend Postën Shqiptare, shpesh herë me të drejtë të vijnë ndër…

04.10.2021

“E-Posta”, rruga e ndryshimit kalon fillimisht nga Posta Shqiptare

Video

Si të krijojmë profilin tonë në ePosta?