RCS QS E-İhracat A.TR BELGESİ NEDİR? A.TR BELGESİ NASIL ALINIR?

A.TR gibi belli regülasyonlar getirilerek sürecin işleyişine kolaylık sağlanmıştır.

A.TR Belgesi Nedir?

A.TR; Türkiye ile Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında gerçekleştirilen ticarette kullanılan bir tür dolaşım belgesidir.

A.TR Belgesi Nasıl Alınır?

Malzemelerin yalnızca serbest dolaşımda olması yeterli olmaktadır.. A.TR belgesi, Türkiye’den AB (Avrupa Birliği) ülkelerine ve AB ülkelerinden Türkiye’ye ihraç edilen ürünler için düzenlenmekle birlikte, ihraç edilen ürünlerin üçüncü ülkelerden geçmesi ya da bu ülkelere aktarılması sırasında Türkiye ile AB ülkeleri arasında düzenlenen tek bir belge yeterli olmaktadır.

A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin hükümler 03.09.2002 tarihli ve 24865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/4616 sayılı “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” ile düzenlenmiştir.

AB tarafından tarım ürünü sınıfına girdiği için bu belgenin düzenlenmesi gerekmemektedir.

A.TR Belgesi Ne İşe Yarar?

Türkiye ve AB ülkeleri arasında ithal ya da ihraç edilen ürünler için kullanılan ve gümrük birliği kapsamında oluşturulan A.TR belgesi, karşılıklı olarak belirlenmiş olan ürünlerin, gümrük rejimine tabi olarak, herhangi bir gümrük vergisi ödemeden ithalat ya da ihracatının yapılmasını sağlamaktadır.

Yurt dışı kargolarınızı güvenli ve en hızlı şekilde ulaştırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.